Call : 02-739 9339
Mobile : 095-852 9686
Line : @solutions
Email : ple@assignsolutions.com

รายการสินค้า

การขนส่ง

การขนส่ง


การจัดส่งนั้น เราเลือกส่งกับบริษัทที่รับจัดการส่งของมืออาชีพ เช่น Kerry SCG หรือไปรษณีย์ไทย

เพราะฉะนั้นในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ใช้เวลา 1-3วัน ต่างจังหวัดไม่เกิน 2-4 วัน ในการจัดส่ง


ค่าจัดส่งจะอยู่นอกเหนือมูลค่าสินค้า โดยขึ้นอยู่กับเรตราคาของบริษัทส่งของนั้นๆ และขนาดบรรจุภัณฑ์มาคำนวณค่าบริการจัดส่ง

กรุณาสอบถามค่าขนส่งเพิ่มเติมจากพนักงาน โดยแจ้งที่อยู่เพื่อคำนวณค่าจัดส่งดังกล่าว


หรือในกรณีต้องการเช่าเพื่อใช้งาน เรายินดีจัดส่งให้ฟรี โดยให้บริการในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลเท่านั้น