คอมพิวเตอร์มือสองลดราคาถูกสุดๆ
HP Compaq 6300
HP XW4600 workstation
ปริ้นเตอร์เลเซอร์ Hp 3015DN
Keyboard Mouse HP
เครื่องถ่าย Cannon iR 3225

คอมพิวเตอร์มือสองลดราคาถูกสุดๆ

คอมมือสอง ราคาถูก ค่าแรงซ่อมฟรีตลอดอายุการใช้งาน (โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อ การรับประกันอีกครั้ง)

HP Compaq 6300

Intel Core i5 3.2GHz ราคาถูกสุด 4,500บ. สเป็คแรง

HP XW4600 workstation

Core2 Quad3.0GHz การ์ดจอ Quadro FX4800

ปริ้นเตอร์เลเซอร์ Hp 3015DN

ปริ้นกระดาษหน้าหลังได้, มี Network สภาพสวย ราคาถูก

Keyboard Mouse HP

คีบอร์ด และ เม้าส์ HP ของแท้ สภาพดี

เครื่องถ่าย Cannon iR 3225

PrintNetwork, Copy, ScanNetwork สภาพสวย ราคาถูก เรามีจำหน่ายทั้งแบบปริ้นขาว-ดำและสี

สินค้ามือสอง

((( มาใหม่ )))

 

การดูแลเครื่องถ่ายเอกสาร

วิธีการดูแลเครื่องถ่ายเอกสารเบื้องต้น
 

       เครื่องถ่ายเอกสาร  เครื่องถ่ายเอกสารเป็นเครื่องใช้สำนักงานที่ช่วยในการผลิตเอกสารได้อย่างสะดวกรวดเร็วประหยัดเวลา แรงงาน และค่าใช้จ่าย
        ในสมัยก่อนที่โลกยังไม่เจริญ การผลิตเอกสารต้องจัดทำขึ้นทีละแผ่นอาศัย การเขียนด้วยมือบนกระดาษ ทำให้ไม่ได้รับความสะดวกและเกิดความล่าช้า

        เอกสารแต่ละแผ่นที่มีข้อความอย่างเดียวกันอาจมีความผิดพลาดเกิดขึ้น ได้และ อาจไม่เหมือนกัน เมื่อมีการพัฒนาเครื่องใช้ให้ทันสมัยทันโลกแห่งความ
        เจริญ ทางด้านเทคโนโลยีซึ่งก้าวหน้าไปอย่างไม่หยุดยั้ง ได้มีการประดิษฐ์เครื่องใช้ ในการทำสำเนาช่วยให้การผลิตเอกสารสะดวกขึ้น และนับวันจะ
        พัฒนารูปแบบ ให้เกิดความสะดวกในการนำพาไปยังที่ต่าง ๆ ด้วย

       ความหมายและความสำคัญของเครื่องถ่ายเอกสาร
           เครื่องถ่ายเอกสาร หมายถึงเครื่องจักรที่ใช้สำหรับถ่ายภาพหรือข้อความจากเอกสารลงบนกระดาษเพื่อจัดทำเป็นสำเนาโดยมีภาพและข้อความที่
         เหมือน กับต้นฉบับทุกประการ  เครื่องถ่ายเอกสารมีความจำเป็นต่อสำนักงานในยุคปัจจุบันเพราะมีความต้องการ ในการทำสำเนาเอกสารอยู่ตลอดเวลา
         บางรุ่นสามารถย่อและขยายเอกสารให้ได้ขนาดที่ต้องการ บางรุ่นก็สามารถที่จะถ่ายเอกสารออกเป็นสีต่าง ๆ ได้ตามธรรมชาติ

       ประเภทและขนาดของเครื่องถ่ายเอกสาร
             เครื่องถ่ายเอกสารมีหลายชนิด ด้วยกัน หน่วยธุรกิจหรือสำนักงานแต่ละแห่ง จะต้องเลือกใช้ให้เหมาสมกับงาน เราแบ่งเครื่องถ่ายเอกสารออกเป็น
         3 ประเภท คือ
             1. เครื่องถ่ายเอกสารธรรมดา
              เครื่องถ่ายเอกสารแบบธรรมดาเป็นเครื่องถ่ายเอกสารในระยะเริ่มแรกที่มีระบบ การทำงานแบบปกติ ไม่มีขีดความสามารถพิเศษนอกเหนือไปจากการ

        ถ่ายเอกสารจากต้นฉบับลงบนกระดาษถ่ายเอกสารที่เป็นขนาดปกติเท่าต้น ฉบับ
             2. เครื่องถ่ายเอกสารแบบย่อขยาย
        เครื่องถ่ายเอกสารแบบย่อขยายเป็นเครื่องถ่ายเอกสารที่ถูกพัฒนาขึ้น ให้มีขีดความสามารถในการ ย่อขนาดเอกสารให้เล็กลงและขยายขนาดเอกสาร
        ให้ มีขนาดใหญ่ขึ้นได้บนขนาดกระดาษปกติ จัดว่าเป็นขีดความสามารถพิเศษที่นอกเหนือไปจากการถ่ายเอกสารแบบธรรมดา ช่วยให้ลดจำนวนเอกสาร
        ในสำนักงานลงเป็นอย่างมาก
             3. เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล
        เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล เป็นเครื่องถ่ายเอกสารที่ได้รับการพัฒนาด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและทันยุค ทันสมัย ให้มีขีดความสามารถพิเศษนอก
        เหนือไปจากการถ่ายเอกสาปกติ สามารถทำสำเนาได้จำนวนมากในเวลาอันรวดเร็วเอกสารจะมีความคมชัดและประหยัดค่า ใช้จ่าย สะดวกและง่ายต่อ
        การใช้เพราะมีโปรแกรมสำเร็จรูปควบคุมการทำงานด้วยระบบคอมพิวเตอร์

             เทคนิคในการถ่ายเอกสาร
             วิธีที่จะช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพ เอกสารจะมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย และสวยงามในระยะเวลาอันรวดเร็ว จำเป็นต้องอาศัยการถ่ายเอกสาร
        เพื่อ ให้ได้สำเนาเอกสารที่ถูกต้องโดยไม่ตกหล่น การถ่ายเอกสารเป็นสิ่งที่ทำได้ไม่ยากเพราะเครื่องถ่ายเอกสารได้ถูกสร้างขึ้น มาให้ช่วยงานด้านการทำ
        สำเนาให้เหมือนต้นฉบับ เพียงแต่ศึกษา วิธีการใช้ตามคู่มือที่ติดมากับเครื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเครื่องถ่ายเอกสารที่มีขีดความสามารถพิเศษนอกเหนือ
        จาก การถ่ายเอกสารปกติ นอกจากนี้ยังต้องรู้จักการบำรุงรักษาเครื่องถ่ายเอกสารเบื้องต้น ซึ่งจะช่วยให้เครื่องถ่ายเอกสารนั้น ๆ สามารถใช้งานได้ในระยะ
        เวลายาวนาน ช่วยให้ธุรกิจสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายและค่าซ่อมแซมลงได้เป็นจำนวนมาก
             วิธีการถ่ายเอกสาร
        1. นำเอกสารที่จะทำสำเนามาคว่ำลงบนกระจกของเครื่องถ่ายเอกสาร
        2. ปิดแผ่นฝาของเครื่องถ่ายเอกสารเพื่อไม่ให้แสงสว่างเข้าเครื่อง
        3. ตั้งรายละเอียดที่ต้องการ เช่น ขนาดกระดาษ ขนาดเอกสาร
            ความเข้มของหมึก จำนวนสำเนาที่ต้องการ เป็นต้น
        4. กดปุ่มปล่อยกระดาษเพื่อให้เครื่องทำการถ่ายเอกสารตามต้องการ
        5. เมื่อได้สำเนาครบตามจำนวนที่ตั้งไว้ เครื่องจะหยุดการทำงาน
        6. กดปุ่มพักเครื่องเพื่อประหยัดกระแสไฟฟ้า
             การบำรุงรักษาเครื่องถ่ายเอกสาร
             วิธีที่จะช่วยให้เครื่องถ่ายเอกสารสามารถใช้งานได้ในระยะเวลา ยาวนาน ช่วยให้ธุรกิจสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายและค่าซ่อมแซมลงได้เป็นจำนวนมาก  
        อันจะส่งผลให้การทำงานมีประสิทธิภาพ การบำรุงรักษาเครื่องเบื้องต้นที่บุคลากรในธุรกิจจะสามารถช่วยกันได้ คือ
        1. ใช้เครื่องถ่ายเอกสารตามขั้นตอนที่กำหนดไว้
        2. อย่าใช้ปลั๊กร่วมกับเครื่องใช้ชนิดอื่น
        3. ตรวจดูวัสดุที่ใช้กับเครื่องถ่ายเอกสารให้ปริมาณเพียงพอ
        4. ในการถ่ายเอกสาร หากกระดาษเข้าไปติดในเครื่อง
            ให้สังเกตการณ์ทำงานของลูกยางว่า หมุนไปในทิศทางใด
            ดึงกระดาษที่ติดไว้ออกตามลักษณะการหมุนของลูกยางนั้น
        5. ระมัดระวังอย่าให้เครื่องถ่ายเอกสารถูกน้ำ และอย่าให้ฝุ่นเข้าเครื่อง
        6. หากเครื่องชำรุด อย่าทำการซ่อมแซมด้วยตนเอง ให้เรียกช่างหรือ
            ผู้ชำนาญการมาทำการซ่อม
        7. หากมีข้อสงสัยในการใช้เครื่อง ให้สอบถามช่างหรือผู้เชี่ยวชาญการใช้เครื่อง
        8. ควรมีบัตรประจำเครื่องเพื่อทำการบันทึกประวัติของเครื่องไว้
        9. เมื่อเลิกใช้เครื่อง ควรถอดปลั๊กไฟออก และใช้ผ้าคลุมเครื่องทุกครั้งหลังจากเลิกใช้งานในแต่ละวันเพื่อป้องกันฝุ่น ละอองเข้าเครื่อง

คิดถึงเครื่องถ่ายเอกสารมือสองราคาถูก ติดต่อเรา 02 739-9339

Assign Solutions Co.,Ltd.


Tel. 02 739-9339

Mobile. 095 852-9686

วันเวลาเปิดทำการ

จันทร์ - เสาร์ เวลา 9.00น. - 18.30น.

พบคอมมือสองที่ไหนถูกกว่าเราโปรดแจ้ง

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Line ID. assign48

การชำระเงิน

ธนาคารซีไอเอ็มบีธนาคารกสิกรไทยธนาคารกรุงศรีธนาคารไทยพาณิชย์