ข่าวกิจกรรม

  • Print

Assign Solutions Co.,Ltd. เรามีโอกาสได้เป็นส่วนหนึ่ง ในการรวมสร้างโรงเรียนห้องพักคุณครูแม้กระทั้งห้องน้ำให้กับเด็กที่อยู่บนดอย อีกทั้งยังได้บริจาคคอมพิวเตอร์ให้กับการทำกิจกรรมของเด็กในชนบท ถึงแม้ไม่ได้มากมายอะไรแต่เราก็ภูมิใจที่ได้ร่วมทำประโยน์ตอบแทนสังคม